existentiell vägledning & samtal
 
IMG_3819.jpg

Om mig

Jag heter Linda Elvejord och bor strax utanför Göteborg.

Jag är utbildad sjuksköterska och har arbetat många år inom psykiatrin och även ett par givande år på hospice. Jag tyckte mycket om mitt jobb, trots det började en annan känsla krypa fram. En skavande känsla av att något inte stämde i mitt liv. Jag visste att jag ville ha en förändring, men jag visste inte hur eller vad. Min lösning var att ta en paus.

Jag gjorde något helt annat: Jag utbildade mig till bok- och papperskonservator och sökte stillheten i ett kloster i Tyskland. Där blev jag kvar i fem år, och arbetade inte bara med konservering av böcker, jag jobbade också med mig själv. Eftersom jag levde en stor del av tiden i tystnad fick jag tillfälle att undersöka stora och små frågor: vem jag var, vad som var viktigt i mitt liv och hur jag ville gå vidare. Jag skiftade fokus: istället för att fråga mig själv vad jag skulle göra med mitt liv, frågade jag mig själv hur jag ville leva mitt liv.

När jag kom tillbaka till Sverige började jag studera Existentiell Vägledning vid Mälardalens högskola. Nu läser jag vidare för att bli auktoriserad, och påbörjar under hösten mina studier i grundläggande psykoterapi, psykodynamisk inriktning med en grund i anknytningsteorin.

Mina utbildningar

Sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs Universitet.

Existentiell vägledning, en utbildning på avancerad nivå vid Mälardalens Högskola.

Jag har även utbildning inom DBT; Dialektisk beteendeterapi, Samtalsmetodik för sjuksköterskor, Dansledarutbildning inom Livsdansen, Mindfulness för professionella och jag är utbildad Friskvårdsterapeut vid GGI.

Följ mig gärna: