existentiell vägledning & samtal

Existentiell Vägledning & Samtal

francesco-gallarotti-2498-unsplash.jpg
 
 
 

Existentiell vägledning

handlar både om de stora och de små frågorna: Vem är jag? Vad vill jag? Varför är jag här? Och om livets kontraster: Liv och död. Ensamhet och gemenskap. Mening och meningslöshet.

I existentiell vägledning ser vi på livet ur ett helhetsperspektiv. Din personliga situation i samspel med omvärlden. Vi zoomar ut, samtidigt som vi går på djupet i vissa frågor. Frågor som kan ligga och skava, som vi kanske ignorerar eller inte vet hur vi ska tackla.

Gemensamt utforskar vi din nuvarande situation, reflekterar och öppnar upp för nya perspektiv.

Vägledning sker oftast under en kortare period, 5-10 gånger. Fokus ligger på nuet med en riktning framåt.

Gemensamt hittar vi en väg som passar dig.

Samtal mitt i livet

Livet är inte enkelt och fritt från ångest och oro eller det vi kallar för negativa känslor. De ingår i livet och kan vara oss till hjälp. De säger oss något.

Genom att förstå våra egna känslor och vårt egna beteende blir det även lättare att förstå andra. Med personlig utveckling och genom djupare förståelse om oss själva är det lättare att finna balans i vår tillvaro. När vi själva medvetet styr vårt liv i den riktning vi själva väljer, utifrån våra personliga föreutsättningar, ger vi våra dagar och vår tillvaro djupare mening. Vi behöver en balans mellan aktivitet och vila, kreativitet och reflektion.

Tillsammans utforskar vi din vardag.

I samtalen kan vi använda oss av olika övningar om det känns meningsfullt.

Vi är alla olika och ingen väg är lika för alla, hur ser just din väg ut?

Samtal i naturen

Frön, ligger tryggt i jorden och gror innan de börjar växa, även våra tankar och ideér behöver tid för att växa. Framför brasans sprakande flammor samlar tankarna sig, blir tydligare och finner sin riktning. I vågornas rullande rörelser slappnar vi av, flyter med och släpper taget. I skogspromenadens tystnad och stillhet kan vi landa och vila i oss själva.

Att naturen lugnar och läker oss är bekräftat på vetenskaplig väg. Bland annat så stärker den vårt immunförsvar, minskar stress och gör oss mer kreativa.

Jag kommer till dig så går vi på dina stigar, eller så utforskar vi gemensamt nya vägar.

Aktuellt

Planerna inför nästa år pågår för fullt.

 Priser

Existentiell vägledning & Samtal

Prova-på-samtal 45 min: 400 kr

därefter

Samtal 45 min: 850kr

Du som inte yrkesarbetar; pensionär eller student

Prova-på-samtal 45 min: 300 kr

därefter

Samtal 45 min: 650kr

Samtal i naturen

Kontakta mig för mer information.

Villkor

Betalning sker via Swish i anslutning till samtalet eller via faktura. Tid som ej avbokas senast 24 timmar innan bokad tid, debiteras.

Jag arbetar under sekretess.

 

 Samtal i naturen

P1000760.jpg

Hur kändes det, senast du var ute i naturen?

 

Vilka lukter minns du, vilka vyer fastnade på din näthinna, vad hörde du och vad kände du?

De flesta av oss vet att vi mår bättre när vi varit ute i naturen. Det är ingen tillfällighet att det just är rehabilitering i naturen som erbjuds personer som hamnat i en utmattningsdepression. När vi konstant är uppkopplade och vana att se ett ständigt växlande flöde av information är det ännu viktigare att låta vår hjärna landa och hinna sortera.

Det är vetenskapligt bevisat att vi mår bättre när vi umgås med vår natur.

Jag erbjuder

Naturlig återhämtning i naturen, grupp

När var sista gången du unnande dig att bara vara, ute i naturen? När mobilen fick ligga hemma för att du helt och hållet skulle kunna låta din hjärna återhämta sig? Är det ett tag sedan? Denna grupp är för dig som vill undersöka olika sätt att använda naturen som källa till återhämtning och vila. Vi träffas i grupp och vi gör det. Vi är tillsammans, men en stor del av övningarna gör vi i tystnad.

Existentiella samtal i naturen, grupp eller enskilt

Med naturens och livets cykler som grund, reflekterar vi kring din aktuella situation. I naturen kan vi slappna av och kanske tillåta oss att släppa fram de där tankarna som ger ett nytt perspektiv på tillvaron. Genom att vara i naturen under samtalet, stilla eller i rörelse, händer det något med hela vår kropp och tankarna får en möjlighet att sortera sig. Om du har en speciell plats du gärna vill vara på, kan jag komma till dig.

 

“We know not through our intellect but through our experience.”

Maurice Merleau-Ponty 1908-1961

annie-spratt-707857-unsplash.jpg