existentiell vägledning & samtal

Välkommen

Jag erbjuder existentiell vägledning, samtal och coaching.

amelia-bartlett-78174-unsplash.jpg

Existentiell Vägledning

Hur har du det? Hur mår du? Vart är du på väg?

I den existentiella vägledningen får du möjlighet att i reflekterande samtal undersöka dina livsval. Vi kan tala om en specifik situation, varför det skaver i livet, eller mer allmänt kring din hela livssituation.

Samtal längs vägen

För personlig utveckling och djupare förståelse för dig själv. När huvudet är fullt av osorterade tankar, och känslor är svåra att identifiera, kan det kännas omöjligt att hitta en väg som känns stabil.

Du får möjlighet att med samtal och övningar undersöka både tankar och känslor utifrån din aktuella situation.

Kropp, rörelse och hälsa

I vår kropp ryms allt. Våra känslor, våra minnen och våra tankar. Kroppen ingår i vårt levda liv och genom att hålla den i rörelse och lyssna på den inifrån, kan vi få ny kunskap, och bättre hälsa.

I höst kommer jag under ett par tillfällen samarbeta med Carina-Maria Caur i rörelsemetoden Lifedancing.

“Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv.”

Soren Kirkegaard 1813-1855

clement-m-429812-unsplash.jpg