existentiell vägledning & samtal

Välkommen

Jag erbjuder existentiell vägledning, samtal och coaching.

amelia-bartlett-78174-unsplash.jpg

Existentiell Vägledning

Hur har du det just nu? Vart är du på väg? Vad vill du?

I den existentiella vägledningen får du möjlighet att i reflekterande samtal undersöka dina livsval. Vi kan tala om en specifik situation, varför det skaver i livet, eller mer allmänt kring din hela livssituation.

Samtal längs vägen

För personlig utveckling och djupare förståelse för dig själv. När huvudet är fullt av osorterade tankar, och känslor är svåra att identifiera, kan det kännas omöjligt att hitta en väg som känns stabil.

Du får möjlighet att med samtal och övningar undersöka både tankar och känslor utifrån din aktuella situation.

Kropp, rörelse och hälsa

I vår kropp ryms allt. Våra känslor, våra minnen och våra tankar. Kroppen ingår i vårt levda liv och genom att hålla den i rörelse och lyssna på den inifrån, kan vi få ny kunskap, och även bättre hälsa.

Vi kan ha våra samtal utomhus, i rörelse under en promenad eller sittande vid en glänta, vi låter kroppen föra våra samtal vidare.

Vad är existentiell vägledning? 

Låter det flummigt? Det är inte så komplicerat som det kanske låter. Existentiell vägledning är en fascinerande kombination av filosofi och psykologi. Det handlar om de stora frågorna: Vem är jag? Vad vill jag? Varför är jag här? Och om de stora kontrasterna: Liv och död. Ensamhet och gemenskap. Mening och meningslöshet.

Att bli vägledd är en mäktig upplevelse, och det är för dig om du:

  • Har en specifik fundering om något som skaver i ditt liv.

  • Känner att du sitter fast i gamla mönster och är redo att utforska andra vägar i livet.

  • Funderar kring vem du är, just nu, och vill hitta tillbaka till dig själv. Eller kanske skapa dig själv på nytt.

  • Vill få tillbaka livslusten och bli mer närvarande, trygg och lugn i vardagen.

clement-m-429812-unsplash.jpg

Om mig, Linda

IMG_3819.jpg

Som barn började jag fundera kring livets stora frågor, det gör jag fortfarande. I dag arbetar jag som Existentiell vägledare och arbetar i Göteborg med omnejd.

När jag efter en karriär som sjuksköterska inom psykiatrin stod inför ett av livets många vägskäl valde jag att dra mig tillbaka. Jag spenderade fem år i ett kloster i Tyskland. Där arbetade jag som bok- och papperskonservator samtidigt som jag utforskade tystnad och existentiella frågor. Det blev tydligt för mig att det är just arbetet med människor på djupet, som driver mig framåt och psykologi, filosofi och teologi är ämnen som intresserar mig mycket.

När jag kom hem vidareutbildade jag mig till existentiell vägledare vid Mälardalens högskola och nu till hösten börjar jag min utbildning i grundläggande psykoterapi med psykodynamisk inriktning.

“Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund, att inte våga är att förlora sig själv.”

Soren Kirkegaard 1813-1855

clement-m-429812-unsplash.jpg
 

Frågor och bokning